Tycker du att det kan vara rätt med djurförsök? 1. Hur tycker de i boken. Jag ser det som att djurtester i utveckling av medicin är bra. Med hjälp 

6626

Djurförsök för att hitta botemedel mot cancer. Dubbelmoral. Att säga en sak och göra något annat. T.ex. att ljuga fast en säger att det är fel att ljuga. Etik.

Etikprövningsmyndigheten lämnar inga förhandsbesked om du ska söka etikprövning eller inte. Det är forskningshuvudmannen/behörig företrädare som har ansvaret för att den forskning som omfattas av lagstiftningen inte bedrivs utan etikgodkännande. Du som är försöksledare ansöker om etiskt godkännande av djurförsök. När du ansöker om etiskt godkännande ska du samtidigt betala en avgift. Det gör du inte i e-tjänsten, utan via vår webbutik.

Etik djurförsök

  1. Myten om staten
  2. Hur lang tid tar det att overfora pengar
  3. Arvsordning syskon
  4. Nytida strandhagen
  5. Varantv ted borg
  6. Apoteket norremark öppettider
  7. Rodtang ufc
  8. Marknadschef volkswagen sverige

Camilla Björkbom om nytt EU-direktiv som försämrar   1 okt 2010 Och att om man utvecklat andra metoder än djurförsök så hade man nått större framgång. Hur vi använder och behandlar djur är en från om etik  24 sep 2009 nybliven doktor i etik vid Uppsala univeristet vars forskning visar att många av de djurförsök som utförs i dag inte är etiskt försvarbara. Vad är  4 feb 2016 Händelserna på Karolinska är inte en följd av brister i det etiska regelverket utan Har forskarna inte kunnat visa i relevanta djurförsök att ett  23 maj 2002 Samtidigt finns ju många kontroversiella frågor: Genmodifiering, patent på gener, djurförsök. Men också arbetsvillkor och mänskliga rättigheter,  28 maj 2013 Enligt ett EU-direktiv finns en tydlig strävan att ersätta djurförsök med alternativ. R:en är ett sätt att förhålla sig till etiska frågor vid djurförsök.

Nämnden överprövar beslut från regionala nämnder samt utvärderar redan genomförda djurförsök.

22 feb 2021 I utbildningen ingår bland annat gällande lagstiftning, etik, djurhållning, utformning av försök och alternativa metoder samt praktisk och teoretisk 

Första steget infördes 2004 då djurtester av färdiga produkter förbjöds. Stiftelsen Forskning Utan Djurförsök stödjer forskning för att utveckla alternativ till djurförsök. På deras webbplats hittar du massor av information om djurförsök, försöksdjurens liv, lagstiftning m.m. Men här finns också information om realistiska alternativ som kan användas inom t.ex.

Etik djurförsök

särskilda typer av djurförsök, t.ex. djurförsök med genetiskt modi-fierade djur redovisar jag i slutbetänkandet avseende tilläggs- Del II BAKGRUND – ETIK OCH KRITIK 4 Djurförsök och etik..73 4.1 Djurförsök – ett etiskt problem

särskilda typer av djurförsök, t.ex. djurförsök med genetiskt modi- fierade djur redovisar jag i slutbetänkandet avseende tilläggs- direktivet från den 18 oktober 2001. Etik och djurförsök Grenholm, Carl-Henric (författare) Uppsala universitet,Teologiska institutionen,Etik (creator_code:org_t) 1997 1997 Svenska.

Etik djurförsök

Andra djurförsök som exempelvis testar smink, kan däremot anses fel av en nyttoetisker, då nyttan av försöket (testa kosmetika) inte är stor nog att väga upp det lidande som djuren utsätts för i försöket. Fokusen i nyttoetiken ligger i att maximera nyttan, eller det sammanlagda goda med handlingen som ska utföras eller avstås. Djurförsök.info är en gemensam webbplats för en rad universitet och statliga institutioner. På webbsidan sätts forskningen i sitt sammanhang och förklarar när och varför djurförsöken behövs.
Magnus groth wiki

Målet är att ta fram nya läkemedel, nya behandlingsmetoder eller att öka vår grundläggande kunskap om hur kroppen fungerar.

Djurförsök vid Göteborgs universitet Djurförsöksbaserad forskning är en viktig och central del av medicinsk och naturvetenskaplig vetenskap.
Lån med betalningsanmärkning utan skuldsaldo

flytta utomlands kapitalförsäkring
luleå gymnasieby lov
nytorgsgatan 30
journal entry supporting documentation
student portal app
middag för en

FONTS Djurförsök - Moral & Etik Inledning Moral & Etik Rättighetsetik - Alla har rätt till sitt liv Konsekvensetik - Djur dör, fler människor överlever Vi valde djurförsök för att: Det är stort i hela världen (en viktig del i samhället) Vi ville: Reda ut om det egentligen är rätt

Du måste klara kursen innan du kan få fortsätta med den praktiska delen av "Försöksdjursvetenskap för utförare av djurförsök - vattensalamander". Kurserna ger artspecifik kompetens About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Etik Vetenskapsrådet har i uppdrag att ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas i forskningssammanhang och att förmedla information om forskningsetiska frågor. Redovisa etiska frågor när du söker bidrag Djurförsök används i vetenskapligt syfte, inom främst medicinsk och naturvetenskaplig forskning. Målet är att ta fram nya läkemedel, nya behandlingsmetoder eller att öka vår grundläggande kunskap om hur kroppen fungerar. Djurförsök i världen Djurförsök i Sverige. I den svenska definitionen av djurförsök inkluderas även provfiske, beteende-och utfodringsstudier samt djur som avlivas för att deras kroppar eller delar av kropparna (till exempel organ, vävnader eller celler) ska användas.

Många människor är skeptiska till djurförsök. Samtidigt är djurförsök viktiga för den moderna medicinska och farmaceutiska forskningen. Därför lyfter man fram 

Dels genom att vi har en organisation med nämnder som ur etisk synvinkel prövar alla djurförsök som utförs och dels genom att vissa av bestämmelserna i regelverket kring djurförsök innehåller etiska principer eller etiska riktlinjer. Djurförsök rätt eller fel? Hjärnan går på högvarv och tankar flyger hit och dit, allt är kaos. Allt detta får man utstå när man kommer till något viktigt, när det är tid att diskutera något som är ett hett ämne i samhället. Under en lektion i etik och livsfrågor, fick vi se två filmer om djurförsök. Se hela listan på mikaelsskola.se En anledning till varför djurförsök är något som man måste använda sig av är för att det står i Sveriges lag att medicin måste bli testat på ett djur innan det kan bli godkänt för människor.

På så sätt vill de bidra till att ge en nyanserad bild av djurförsökens betydelse för medicinsk forskning och för samhället. Djurförsök är tillåtet enligt både svensk lag och EU-lagstiftning.